Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Regulaminy zobacz archiwum »

08 lipca 2011 12:11

Zarządzenie w sprawie uzupełnienia regulaminu organizacyjnego

Rajkowy, dn.20.06.2011 r.

 

 

Zarządzenie nr 3/2011

Zespołu Szkół w Rajkowach

z dnia 20.06.2011 r.

w sprawie uzupełnienia  Regulaminu Organizacyjnego

  Zespołu Szkół w Rajkowach

(wprowadzenie schematu struktury organizacji, formy załatwiania spraw i podpisywania pism, zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków).

 

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół w Rajkowach                              nadanego po nowelizacji zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.11. 2010 r.

zarządzam:

§1

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Rajkowach określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2011r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2011 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 1337
08 lipca 2011 12:11 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl