Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Regulaminy zobacz archiwum »

08 lipca 2011 12:07

zarządzenie Regulamin Pracy

Rajkowy, dn.20.06.2011 r.

 

 

Zarządzenie nr 2/2011

Zespołu Szkół w Rajkowach

z dnia 20.06.2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół w Rajkowach.

 

Na podstawie art.1042 §2  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jednolity :  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz 94 z późniejszymi zmianami).

 

zarządzam co następuje:

§1

W Zespole Szkół w Rajkowach wprowadza się Regulamin Pracy .Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia 20.06.2011 r.

§2

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Rajkowach mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§3

Traci moc Regulamin Pracy podpisany przez Kierownika jednostki dnia: 07.10.2004 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.06.2011 r.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2011r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2011 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 2035
08 lipca 2011 12:07 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl