Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Rejestr zmian

19 października 2010 13:24 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: sprzątaczka.
19 października 2010 13:24 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 października 2010 13:23 (Katarzyna Hinz) Osoby: Małgorzata Pokropska: Dodanie osoby.
19 października 2010 13:21 (Katarzyna Hinz) Osoby: Aleksandra Laskowska: Dodanie osoby.
19 października 2010 13:21 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Skarbnik.
28 kwietnia 2010 12:05 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Sekretarz.
28 kwietnia 2010 12:05 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Z-ca przewodniczącego.
28 kwietnia 2010 12:04 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Przewodniczący .
28 kwietnia 2010 12:01 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: 1/2 pomoc biurowa.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kucharka.
28 kwietnia 2010 11:59 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kucharka.
28 kwietnia 2010 11:59 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Konserator.
28 kwietnia 2010 11:58 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Pomoc biurowa.
28 kwietnia 2010 11:58 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: 1/2 sekretarz szkoły, 1/2 intendent.
28 kwietnia 2010 11:57 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Samodzielny referent.
28 kwietnia 2010 11:57 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Główna księgowa.
28 kwietnia 2010 11:56 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Jarosław Lewandowski: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:56 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Mirosława Nowicka: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:54 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Katarzyna Hinz: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Sekretarz.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Z-ca przewodniczącego.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodniczący .
28 kwietnia 2010 11:19 (Administrator) Regulaminy: Regulamin dyżurów nauczycieli: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 11:18 (Administrator) Regulaminy: Regulamin dyżurów nauczycieli: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 11:14 (Administrator) Regulaminy: Regulamin wycieczek: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 10:45 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:45 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:44 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:43 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 10:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja jednostki: Usunięcie stanowiska.
28 kwietnia 2010 10:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja jednostki: Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły.
28 kwietnia 2010 10:05 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 września 2009 18:52 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego, bibliotekarka.
25 września 2009 18:52 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel fizyki.
25 września 2009 18:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel fizyki.
25 września 2009 18:49 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel matematyki.
25 września 2009 18:49 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel geografii.
25 września 2009 18:48 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel religii.
25 września 2009 18:48 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy .
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel muzyki, plastyki.
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel muzyki, plastyki.
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
25 września 2009 18:46 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego.
25 września 2009 18:46 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel informatyki, techniki.
25 września 2009 18:45 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor, nauczyciel historii.
25 września 2009 18:45 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel przyrody, biologii, chemii.
25 września 2009 18:44 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka niemieckiego.
Ilość wyświetleń: 8729
Realizacja: Superszkolna.pl