Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Rejestr zmian

28 kwietnia 2010 11:18 (Administrator) Regulaminy: Regulamin dyżurów nauczycieli: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 11:14 (Administrator) Regulaminy: Regulamin wycieczek: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 10:45 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:45 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:44 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Zmiana treści dokumnetu.
28 kwietnia 2010 10:43 (Administrator) Regulaminy: Regulamin świetlicy szkolnej: Utworzenie dokumentu.
28 kwietnia 2010 10:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja jednostki: Usunięcie stanowiska.
28 kwietnia 2010 10:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja jednostki: Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły.
28 kwietnia 2010 10:05 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 września 2009 18:52 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego, bibliotekarka.
25 września 2009 18:52 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel fizyki.
25 września 2009 18:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel fizyki.
25 września 2009 18:49 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel matematyki.
25 września 2009 18:49 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel geografii.
25 września 2009 18:48 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel religii.
25 września 2009 18:48 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy .
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel muzyki, plastyki.
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel muzyki, plastyki.
25 września 2009 18:47 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
25 września 2009 18:46 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego.
25 września 2009 18:46 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel informatyki, techniki.
25 września 2009 18:45 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor, nauczyciel historii.
25 września 2009 18:45 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel przyrody, biologii, chemii.
25 września 2009 18:44 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka niemieckiego.
25 września 2009 18:44 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka angielskiego.
25 września 2009 18:44 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel w-f.
25 września 2009 18:43 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny.
25 września 2009 18:43 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel matematyki.
25 września 2009 18:42 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
25 września 2009 18:42 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
25 września 2009 18:41 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel języka polskiego.
25 września 2009 18:39 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor, nauczyciel.
25 września 2009 18:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor.
25 września 2009 18:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor.
25 września 2009 18:35 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor.
25 września 2009 18:34 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 18:32 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Dodanie stanowiska: dyrektor Jolanta Pellowska.
25 września 2009 18:32 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
25 września 2009 18:31 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
25 września 2009 18:31 (Mirosława Brzoskowska) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 września 2009 14:39 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:39 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:39 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:38 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: dyrektor szkoły, nauczyciel.
25 września 2009 14:37 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
25 września 2009 14:37 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: z-ca dyrektora, nauczyciel.
Ilość wyświetleń: 7648
Realizacja: Superszkolna.pl