Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Rejestr zmian

21 grudnia 2010 08:57 (Katarzyna Hinz) Regulaminy: Regulamin Rady Rodziców: Dodanie dokumentu.
21 grudnia 2010 08:52 (Katarzyna Hinz) Statut: Statut: Dodanie dokumentu.
15 listopada 2010 14:23 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 października 2010 14:14 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 października 2010 14:14 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 października 2010 14:12 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
19 października 2010 14:11 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
19 października 2010 14:11 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
19 października 2010 13:59 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel religii, techniki.
19 października 2010 13:55 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel informatyki.
19 października 2010 13:52 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor, nauczyciel historii, wos-u.
19 października 2010 13:52 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: wicedyrektor, nauczyciel historii, wos.
19 października 2010 13:51 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
19 października 2010 13:49 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka angielskiego.
19 października 2010 13:49 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka niemieckiego.
19 października 2010 13:48 (Katarzyna Hinz) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka polskiego.
19 października 2010 13:47 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Usunięcie danych kontaktowych.
19 października 2010 13:47 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
19 października 2010 13:46 (Katarzyna Hinz) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 października 2010 13:43 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: nauczyciel języka polskiego.
19 października 2010 13:43 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka polskiego.
19 października 2010 13:26 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Samodzielny referent.
19 października 2010 13:25 (Katarzyna Hinz) Osoby: Mirosława Brzoskowska: Dodanie osoby.
19 października 2010 13:24 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
19 października 2010 13:24 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: sprzątaczka.
19 października 2010 13:24 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Dodanie stanowiska: sprzątaczka.
19 października 2010 13:23 (Katarzyna Hinz) Osoby: Małgorzata Pokropska: Dodanie osoby.
19 października 2010 13:21 (Katarzyna Hinz) Osoby: Aleksandra Laskowska: Dodanie osoby.
19 października 2010 13:21 (Katarzyna Hinz) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:06 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Skarbnik.
28 kwietnia 2010 12:05 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Sekretarz.
28 kwietnia 2010 12:05 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Z-ca przewodniczącego.
28 kwietnia 2010 12:04 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Przewodniczący .
28 kwietnia 2010 12:01 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: 1/2 pomoc biurowa.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
28 kwietnia 2010 12:00 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kucharka.
28 kwietnia 2010 11:59 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kucharka.
28 kwietnia 2010 11:59 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Konserator.
28 kwietnia 2010 11:58 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Pomoc biurowa.
28 kwietnia 2010 11:58 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: 1/2 sekretarz szkoły, 1/2 intendent.
28 kwietnia 2010 11:57 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Samodzielny referent.
28 kwietnia 2010 11:57 (Mirosława Brzoskowska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Główna księgowa.
28 kwietnia 2010 11:56 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Jarosław Lewandowski: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:56 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Mirosława Nowicka: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:54 (Mirosława Brzoskowska) Osoby: Katarzyna Hinz: Dodanie osoby.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Sekretarz.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Z-ca przewodniczącego.
28 kwietnia 2010 11:51 (Mirosława Brzoskowska) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodniczący .
28 kwietnia 2010 11:19 (Administrator) Regulaminy: Regulamin dyżurów nauczycieli: Zmiana treści dokumnetu.
Ilość wyświetleń: 7648
Realizacja: Superszkolna.pl